Apollo Capital ASI S.A.

ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

biuro@apollocapitalasi.pl

tel. (+48) 22 378 13 54

 

NIP: 8971759950, REGON: 021206219, KRS: 351150, LEI 2594009P8KOYLCRS7S59
Kapitał zakładowy wysokości 3.927.002 zł opłacony w całości.