Zarząd spółki Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.