Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”) podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani:
– Tadeusz Gudaszewski,
– Zofia Dzielnicka,
– Krzysztof Piotrowski,
– Mieczysław Wójciak,
– Felicja Wójciak.

Jednocześnie w dniu 16 lutego 2018 r. NWZ Spółki postanowiło, że do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:
– Grzegorz Dymecki,
– Bożena Zalewska – Dymecka,
– Małgorzata Dymecka,
– Edyta Jeleniewska,
– Paweł Jeleniewski.

Spółka przekaże kwestionariusze osobowe powołanych Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie po ich otrzymaniu.