Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok określony w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. na dzień 31 maja 2018 r.

Przekazanie raportu rocznego za 2017 rok nastąpi w dniu 1 czerwca 2018 r.