W dniu 16. lutego roku zakończyło obrady NWZ zwołane na 18 stycznia, a kontunyowane po przerwie 2 lutego, oraz 16 lutego. Zgromadzenie podjęło istotne dla Spółki uchwały:

  • dokonało zmiany nazwy Spółki na Apollo Capital S.A.
  • dokonało zmiany pełnego skłądu Rady Nadzorczej,
  • dokonało zmiany siedziby Spółki z Wrocławia na Grodzisk Mazowiecki.

(zobacz treść podjętych uchwał)

Powyższe zmiany związane są z zawarciem listu intencyjnego (zobacz treść komunikatu), pomiędzy obecnym głównym akcjonariuszem Quark Ventures LLC, a Dominikiem Dymeckim, obecnym przesem zarządu, oraz Pawłem Jeleniewskim (powołanym właśnie do Rady Nadzorczej). List intencyjny dotyczy sprzedaży przez Quark Ventures LLC pakietu kontrolnego akcji na rzecz Dominika Dymeckiego oraz Pawła Jeleniewskiego. Strony listu planują sfinalizować transakcję do dnia 30 marca br.

Zapraszam do śledzenia komunikatów.