W dniu 6 czerwca br. otrzymaliśmy zawiadomienie od akcjonariusza większościowego, spółki Quark Ventures LLC o sprzedaży znacznego pakietu akcji.

W zawiadomieniu Quark Ventures LLC oświadcza, że zamierza dokonać dalszego mniejszenia stanu posiadania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

2018-06-06 Zawiadomienie art 69 Quark Ventures LLC