Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.