/Raport ESPI/

Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, że powziął wiedzę o podpisaniu w dniu 16 lutego 2018 r. listu intencyjnego w przedmiocie zbycia pakietu kontrolnego akcji Emitenta (dalej: „List Intencyjny”). Stronami Listu Intencyjnego są obecny akcjonariusz większościowy Spółki – Quark Ventures LLC (dalej: „Sprzedający”) oraz Pan Dominik Dymecki oraz Pan Paweł Jeleniewski (dalej: „Kupujący”). Sprzedający oraz Kupujący wyrazi zainteresowanie dokonaniem transakcji sprzedaży akcji Spółki i udzielili sobie wyłączności na przedmiotową transakcję do dnia 30 marca 2018 r. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone w drodze dalszych negocjacji.