Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku APOLLO CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (PLBIOMD00017)

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 14:30. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie pod adresem: ul. Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

APC_Ogloszenie_ZWZ_2021_.pdf

APC_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021_.pdf

APC_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021_.pdf

APC_Ogolna_Liczba_Akcji_Glosow_ZWZ_2021_.pdf

APC_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

APC_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf