Komunikat prasowy, Warszawa dnia 27 marca 2019r.

Faktorama we współpracy z Apollo Capital wchodzi na rynek USA

Notowana na rynku NewConnect, spółka Apollo Capital S.A. podpisała list intencyjny z Faktorama S.A. na rzecz utworzenia spółki prawa amerykańskiego. Nowo powstała spółka ma prowadzić działalność związaną z finansowaniem transakcji handlowych amerykańskich przedsiębiorstw. Jako swoją siedzibę wykorzysta utworzony przez Apollo Capital hub technologiczny na Florydzie.

Spółka joint venture Apollo Capital i Faktoramy, prowadzić będzie na terenie Stanów Zjednoczonych działalność faktoringową, zbliżoną do działalności realizowanej przez Faktoramę w Polsce. Działalność ta opiera się na platformie faktoringowej, poprzez  którą prywatni i instytucjonalni inwestorzy nabywają faktury od małych i średnich firm. Płatnikami faktur są duże przedsiębiorstwa, w większości notowane na GPW. Rocznie Faktorama finansuje faktury o wartości 50 mln zł ze średnim terminem płatności 90 dni. Inwestorzy finansujący faktury na platformie osiągają stopy zwrotu powyżej 10% w skali roku.

Faktoring jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców

Faktoring w Polsce i na świecie powstawał w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wynikało to z intensywnych przemian gospodarczych i konieczności tworzenia nowych źródeł finansowania biznesu. Stanowił odpowiedź zarówno na potrzeby firm poszukujących inwestycji, jak i tych, którym brakowało środków pieniężnych na kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej. Z roku na rok staje się on coraz bardziej popularny i stanowi alternatywę dla pożyczek oraz kredytów.

– Faktoring w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. W roku 2018 w ramach faktoringu zostało sfinansowanych aż 14,5 mln faktur o wartości ponad 200 mld zł. To wzrost o ponad 15 mld w stosunku do roku 2017. Rynek amerykański daje zdecydowanie większe możliwości niż rynek polski: jest rynkiem dużym, chłonnym i szybko rozwijającym się. Ponadto faktoring nie jest tam jeszcze aż tak popularny jak w Polsce. Nie tak dawno wartość rynku faktoringowego w USA zamykała się w 1% PKB. To daje nam duże możliwości działania, ale też rozwoju. Szczególnie duży potencjał widzimy w finansowaniu zagranicznych dostawców amerykańskich firm, z krajów takich jak Chiny, Brazylia i Meksyk. Jak nie trudno się domyślić, są to transakcję o dużej wartości – wyjaśnił Jakub Ananicz, Prezes Faktorama SA.
 
HUB technologiczny Apollo Capital

W marcu br. Apollo Capital poinformował o planach na stworzenie przez swoją spółkę zależną hubu technologicznego w USA. Hub ma ułatwić przedsiębiorcom z Polski prowadzenie biznesu w USA, a Apollo Capital zamierza zbudować na jego bazie unikalny portfel inwestycyjny. To właśnie Faktorama będzie pierwszą spółką, która rozpocznie swoją amerykańską przygodę we współpracy z Apollo Capital.

– Chcemy inwestować w zagraniczny rozwój takich polskich przedsiębiorstw i start-upów, w których sukces wierzymy. To nie przypadek, że to właśnie Faktorama jest pierwszą firmą, która skorzysta z naszego hubu technologicznego w Stanach Zjednoczonych. Internetowa platforma Faktoramy stanowi innowację na rynku faktoringu, a ich model biznesowy sprawdził się w Polsce. W porównaniu do tradycyjnego faktoringu jest bardziej elastyczny, a limity faktoringowe są często większe niż te oferowane przez banki. Dzięki temu w naszej ocenie doskonale wpisze się w dynamiczny rynek amerykański – skomentował Dominik Dymecki, prezes Apollo Capital.

Apollo Capital S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Koncentruje swoją działalność na inwestycjach w innowacyjne polskie firmy planujące ekspansję na rynek Stanów Zjednoczonych. Poza wsparciem finansowym, oferuje możliwość korzystania z hubu utworzonego w USA specjalnie dla polskich przedsiębiorstw.

Faktorama powstała w kwietniu 2013 roku przy wsparciu funduszu Spinaker Innowacji. Obecnie jest jednym z liderów fintechów faktoringowych w Polsce, prowadząc największą w Polsce platformę faktoringową. W 2018 roku dzięki Faktoramie sfinansowano transakcje o łącznej wartości ok. 50 mln zł.