Aktualności

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich...

czytaj dalej

Raport roczny Spółki za 2019 rok

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2019 rok. Raport roczny Sprawozdanie biegłego rewidenta Sprawozdanie...

czytaj dalej

Raport za 3Q 2019

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym dziś raportem za 3 kwartał 2019 roku. Raport 3Q 2019 Apollo...

czytaj dalej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8 lipca 2019 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Struktura kapitału zakładowego Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do...

czytaj dalej

Powstanie polski hub technologiczny w USA

Komunikat prasowy, Warszawa dnia 18 marca 2019r. Powstanie polski hub technologiczny w USA Notowana na rynku NewConnect, spółka Apollo Capital utworzy na terenie Stanów Zjednoczonych hub dla polskich przedsiębiorstw, w tym dla najlepszych startupów. Hub ma ułatwić...

czytaj dalej

Rejestracja przez KRS zmian Statutu

Informujemy o rejestracji przez KRS zmian Statutu. Zmiany miały na celu m.in. dostosowanie brzmienia Statutu do wymagań związanych z rejestracją Apollo Capital jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI). Tekst jednolity Statutu Apollo Capital...

czytaj dalej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: 1. raporty kwartalne: - raport okresowy...

czytaj dalej

Sprzedaż pakietu akcji przez Quark Ventures LLC

W dniu 6 czerwca br. otrzymaliśmy zawiadomienie od akcjonariusza większościowego, spółki Quark Ventures LLC o sprzedaży znacznego pakietu akcji. W zawiadomieniu Quark Ventures LLC oświadcza, że zamierza dokonać dalszego mniejszenia stanu posiadania w ciągu...

czytaj dalej

Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

czytaj dalej

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

czytaj dalej

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok określony w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. na dzień 31 maja 2018 r. Przekazanie raportu rocznego za 2017 rok...

czytaj dalej

Uchwały podjęte na NWZ 16. lutego 2018 i zmiany w Spółce

W dniu 16. lutego roku zakończyło obrady NWZ zwołane na 18 stycznia, a kontunyowane po przerwie 2 lutego, oraz 16 lutego. Zgromadzenie podjęło istotne dla Spółki uchwały: dokonało zmiany nazwy Spółki na Apollo Capital S.A. dokonało zmiany pełnego skłądu Rady...

czytaj dalej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”) podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: - Tadeusz Gudaszewski,...

czytaj dalej