Zarząd Apollo Capital S.A z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Spółka”, „Emitent”), dawniej Quark Ventures S.A., nawiązując do raportu bieżącego 8/2018 z 28 marca 2018 r., informuje, że na skutek omyłki, jako załącznik do przedmiotowego raportu został załączony  nieprawidłowy dokument obejmujący aktualną treść Statutu Spółki. Spółka dołoży wszelkich starań by podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.

Tekst jednolity statutu Apollo Capital SA

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”